Dzieci i szkoła

Dyscypliny pedagogiczne

Jednak to nie koniec podziału oraz wyróżniania terminologii dotyczącej bezpośrednio pedagogiki, która w tym przypadku jest bardzo ważna oraz bardzo klarowna w stosunku z szkolnictwem oraz wszystkimi tego rodzaju terminami i czynnikami. W tym przypadku śmiało możemy zauważyć dziedziny pedagogiczne. Oprócz kierunków, są to dziedziny, które obszernej zajmują się danymi aspektami. W tym przypadku możemy wyróżnić takie dziedziny pedagogiczne jak: pedagogika ogólna, teoria wychowania, dydaktyka, pedagogika specjalna, andragogika, pedeutologia, teoria systemów oświatowych, pedagogika porównawcza, pedagogika społeczna oraz pedagogika kształcenia zawodowego. Jak widzimy, nawet wiele nie możemy wywnioskować. Co więcej, bardzo często dziedziny są mylone z kierunkami, co jest niestety sprzeczne z geneza pedagogiki. Jednak nie ma się co dziwić, gdyż tego rodzaju terminy wymagają odpowiedniej wiedzy oraz odpowiedniej zdolności w tym kierunku. Tutaj bardzo łatwo pomylić terminy oraz pomieszać niektóre elementy.

Copyright @ 2010 Dzieci i szkoła