Dzieci i szkoła

Fazy rozwoju młodzieży

W tym przypadku młodzieńcze lata nie posiadają swoistego oraz jasnego podziału na fazy. Sam okres młodzieńczy jest fazą w rozwoju każdego młodego człowieka. Geneza istnienia ludzkiego warunkuje nam jednak pewne zmiany w tego rodzaju fazach. Jeżeli przechodzimy z jednego stanu w drugim, na pewno sami zauważymy pewne zmiany. W tym przypadku chodzi o zmiany, które mogą się różnic oraz być swoiste i charakterystyczne dla każdego z osobna. W tym przypadku nie dziw fakt, że nie powstałą ogólna terminologia dotycząca rozwoju. Wiemy jedynie pewne aspekty, które dotyczą rozwoju fizjologicznego oraz anatomicznego, jednak to można zaobserwować u każdego osobnika z okresu młodzieńczego. Nie dziwi wie fakt że w psychologicznych aspektach nie mamy tutaj wiele doi powiedzenia, gdyż każdy młodzieniec kieruje się własnym rozumem. Niestety nie zawsze przemyślanym rozumem, który w tym przypadku często wpada na głupie pomysły. Jak możemy się domyśleć, często kończą się one z przykrym finałem. Tutaj nie ma happy endu.

Copyright @ 2010 Dzieci i szkoła