Dzieci i szkoła

Krytyka nurtu

Krytyka antypedagogiki jest spotykana bardzo często wśród twórców pedagogiki oraz zwolenników tego rodzaju dziedziny bezpośrednio oddziałującej na wszystkie aspekty związane w tym przypadku z szkolnictwie, oświatą oraz programami nauczania. Oczywiście również z nauczycielami, którzy w tym przypadku są chodzącym przykładem oraz wzorem pedagogiki. Antypedagogika jako nurt, który sprzeciwia się pedagogice jest nurtem skazanym na porażkę. W tym przypadku możemy wyróżnić bardzo mała ilość osób, które donoszą się do tego nurtu. Tutaj z krytyka najczęściej spotkamy się wśród tradycyjnych pedagogów, którzy nie lubią zmian oraz nie lubią wnoszenia bezpośredniego zamętu w ich ukochaną tradycyjną naukę Nie dziwi w tym przypadku fakt, że antypedagogika jest poddawana tak surowej krytyce ze strony innych pedagogów którzy są zwolennikami pedagogiki oraz którzy bronią po prostu w tym przypadku swojej ukochanej dziedziny, której poświecili całe życie, by zgłębiać jej tajniki oraz odkrywać nowe, fascynujące aspekty.

Copyright @ 2010 Dzieci i szkoła