Dzieci i szkoła

Okres noworodkowy

Okres noworodkowy to drugi okres, który jest postrzegany w rozwoju dzieci. Co się z tym wiąże każdy człowiek przechodził przez tego rodzaju okres. Oczywiście jest to drugi okres, zraz po urodzeniu. Jednak nie zawsze. W tym przypadku gdy dane dziecko urodziło się przed wcześnie, okres noworodkowy jest dopiero trzecim okresem w jego życiu. Nie ziemna to jednak faktu, że w ogólnej skali urodzeń zjawisko tego rodzaju jest raczej rzadkością. Nie dziwi więc fakt, że okres noworodkowy jest w tym przypadku uznawany za drugi okres w życiu każdego człowieka. Jak sama nazwa w tym przypadku poprawnie wskazuje, okres tego rodzaju zajmuje się wszystkimi uwarunkowaniami dotyczącymi bezpośrednio chwil zaraz po urodzinach. Okres tego rodzaju przedstawiany oraz opisywany w niniejszym teksie zazwyczaj trwa miesiąc. Później człowiek wchodzi w zupełnie inne fazy rozwoju. Warto jednak wspomnieć, że okres noworodkowy jest bardzo ważnym okresem w życiu każdego nowo narodzonego dziecka. W tych chwilach opieka jest bardzo ważna.

Copyright @ 2010 Dzieci i szkoła