Dzieci i szkoła

Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna od razu kojarzy się nam w tym przypadku z końcem semestru w danej szkole, Rada pedagogiczna to nic innego jak co półroczne spotkania wszystkich nauczycieli oraz dyrektorów i wice dyrektorów danej placówki w jednym miejscu w danym dniu o konkretnej godzinie. W takim układzie obmawiane są wyniki nauczania każdej klasy, przekazywane są uwagi na temat aspektów dotyczących bezpośrednio szkoły oraz wszelkie tego typu terminologie i czynniki, które dotyczą nas, nauczycieli oraz samych dyrektorów. Rada pedagogiczna bardzo często podejmuje ważne i kluczowe decyzje w sprawie przepuszczenia danej osoby do drugiej klasy lub wysłania go na egzamin poprawkowy. Niestety rada pedagogiczna ma możliwość również glosować o wydalenie danego ucznia z murów szkolnych. Niestety z tego przywileju czasami się korzysta. Mimo to, rada pedagogiczna jest bardzo ważna oraz jest to zgromadzenie, które od razu w tym przypadku kojarzy nam się z oświatą, szkolnictwem i innymi tego rodzaju terminami.

Copyright @ 2010 Dzieci i szkoła