Dzieci i szkoła

W świetle prawa

Każde dziecko z osobna istnieje również w świetle prawa. W świetle prawa posiada własny zakres czynników, które go chronią. W tym przypadku dzieci są chronione. Nie wolno ich bić, znęcać się ani używać wobec nich przemocy. To grozi pozbawieniem praw rodzicielskich lub innymi karami, które na pewno będą groziły rozstaniem się dzieckiem. Jednak to pokazuje nam, że dana osoba, która znęca się nad bezbronnym osobnikiem jest słaba i nie godna nawet stąpania po Ziemi. Mimo to często możemy spotkać się w mediach z podobnymi przypadkami, które opisują znęcanie się nad dziećmi. Ludzie to jednak dziwne stworzenia. Najpierw starają się o dziecko jak o swój skarb. Jednak gdy przyjdzie na świat, zmieniają zupełnie do niego nastawienie oraz zaczynają się znęcać. Najbardziej boli niestety fakt, że cierpią nawet noworodki. Niestety, gdy ktoś nie dojrzał do posiadania potomstwa nie powinien się nawet o nie starać. Tym samym krzywdzimy jedynie dziecko, które pozbawione jest normalnych rodziców. W świetle prawa taki osobom zabierane są prawa rodzicielskie.

Copyright @ 2010 Dzieci i szkoła