Dzieci i szkoła

Współpracujące nauki

Z tak obszernym terminem oraz dziedzina współpracują inne nauki. W tym przypadku regulują one wiele dobrego oraz wiele wnoszą te wszystkie czynnik bezpośrednio dotyczące pedagogiki. Nie powinien więc dziwić fakt, że nauki tego rodzaju są w tym przypadku bardzo ważne oraz bardzo istotne. Do współpracujących bezpośrednio z pedagogiką nauk możemy jasno i klarownie zaliczyć następujące aspekty: filozofia, logika, antropologia filozoficzna i antropologia kulturowa, historia oświaty i wychowania, socjologia, biologia, medycyna społeczna, psychologia, prakseologia, etyka, teoria naukowa organizacji i zarządzania, cybernetyka, ogólna teoria systemów, informatyka oraz ekonomia. Jak idąc, wiele nauk jest bezpośrednio związanych z pedagogikę. Dzięki nim regulowanych jest wiele czynników dotyczących bezpośrednio przekazywania wiedzy oraz wychowywania. Również na te nauki pedagogika wpływa w znacznym stopniu. Tutaj wymania oraz oddziaływanie przebiega w obie strony i jest wzajemnie pozytywne.

Copyright @ 2010 Dzieci i szkoła