Dzieci i szkoła

Zakres pedagogiki

W tym przypadku możemy wyróżnić podstawowe pojęcia pedagogiki, czyli nauki, która reguluje wszystkie czynniki bezpośrednio znajdujące zastosowanie w szkołach, a przyswajane prze nauczycieli, który są nieodłącznym, elementem każdej szkoły. Nie dziwi w tym przypadku fakt, że pedagogika jest taka ważna w szkolnictwie oraz w oświacie. Do zakresu oraz czynności pedagogiki należą takie zadania oraz czynniki jak: wychowanie, kształcenie, nauczanie, opieka, osobowość, środowisko, kultura, czas wolny, świadomość, wychowawca, nauczyciel, opiekun, edukacja, socjalizacja oraz przeciwieństwo socjalizacji, czyli resocjalizacja. Jak widzimy, zakresem pedagogiki są różnego rodzaju pojęcia dotyczące bezpośrednio szkolnictwa oraz wszelkiego tego rodzaju programów nauczania obecnych w naszym życiu. Nie dziwi wie c fakt, że pedagogika znajduje powszechne zastosowanie oraz jest wykorzystywana przez taki stan rzeczy. W przeciwnym wypadku na pewno nie była by taka popularna oraz tak bardzo powszechna wśród nauczycieli oraz uczniów.

Copyright @ 2010 Dzieci i szkoła